امروزه اقتصاد کشور تحت سلطه‌ جدیدی چون سرگرمی‌ها، نرم‌افزار و تولید تجهیزات و دستگاه‌های ارتباطی قرار دارد. فعالیت در این حوزه‌های کسب و کار، مستلزم پرداخت سطح بالاتری از حقوق و دستمزدها است، اما رشد و توسعه چنین صنایعی باید به تدریج و با انجام مراقبت‌های شدید حاصل شود و نمی‌توان آنها را همانند گام نخست با صدور دستورات و فرامینی از سوی رئیس‌جمهوری که مصرانه خواستار توسعه‌ صنایع فولادسازی و خودروسازی بود، به دست آورد. ظرف ۱۰ سال گذشته، در فرهنگ و جامعه‌ کره‌ جنوبی نیز تغییرات شگرفی ایجاد شده و یکدست بودن فرهنگ کاری حاکم بر کشور، با توجه به حضور کارگران و مدیران خارجی، جای خود را به چندفرهنگی داده است. علاوه بر آن، حضور زنان به‌عنوان نیروی کار نیز رشد شتابانی داشته و دیگر از آنان نمی‌توان به‌عنوان افرادی خانه‌دار یاد کرد و از این رو ساختار جامعه‌ سنتی کشور به سرعت در حال تغییر است. اما گام دوم توسعه اقتصادی کره جنوبی به دلیل حفظ پیوندهای خود با گذشته، تفاوت چندانی با مرحله نخست توسعه آن پیدا نکرده است. در کره جنوبی همواره تاریخ بخشی از زمان حال بوده، به همین دلیل در این کتاب که از سوی شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی چاپ شده و «محمد سردارنیا» آن را ترجمه کرده، ابتدا تاریخ کره جنوبی مورد بررسی قرار گرفته است. تقسیم شبه جزیره به دو کشور مستقل که یکی بر اساس قوانین دموکراتیک و دیگری بر پایه دیدگاه‌های کمونیستی اداره می‌شوند، بخش مهمی از گذشته کره جنوبی را تشکیل داده و کماکان در آینده آن نقش اساسی ایفا خواهد کرد.

در بخش دوم کتاب، به موضوع اقتصاد و تجارت پرداخته شده است. بحران اقتصادی سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ در این کتاب بررسی و سپس به موضوع روابط تجاری کره جنوبی با کشورهای ژاپن، چین و ایالات متحده آمریکا اشاره شده است. در بخش سوم، نگاه ویژه به صنایعی چون خودروسازی و شرکت‌های مطرح این کشور شده تا درک مسائل بزرگ‌تر مانند رشد و توسعه کره جنوبی فراهم شود. بخش چهارم کتاب به فضای کلی حاکم بر جامعه نوین کره جنوبی پرداخته است. رشد تجاری به‌صورتی چشمگیر در کره جنوبی در حال وقوع است، اما این امر نیازمند توجه به جنبه‌های فرهنگی و صبوری در تنظیم روابط با دیگر کشورها بوده که این امر ممکن است برای کشورهای غربی قدری گیج‌کننده به نظر آید. این کتاب با نگاهی به آینده به پایان می‌رسد. در فصل پایانی کتاب بیشتر به این موضوع پرداخته شده که چه اقداماتی باید صورت گیرد تا کره جنوبی وارد مرحله سوم توسعه شود.