شکوری همچنین در مورد مالیات بر ارزش‌افزوده محصولات معدنی گفت: اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از فعالیت‌های معدنی، قیمت تمام‌شده محصولات معدنی را افزایش و رقابت‌پذیری این تولیدات را کاهش می‌دهد. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در جریان برگزاری این نشست اولویت‌های این کمیسیون را برای دوره دوساله دوم هم عنوان کرد. به گفته شکوری بررسی کارشناسی سازوکار علمی و بین‌المللی تعیین حقوق دولتی معادن و تهیه نرم‌افزار برای محاسبه حقوق دولتی، بررسی مشکلات بخش معدن و محیط‌زیست در مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری، بررسی مشکلات بخش معدن در صادرات مواد معدنی به‌عنوان ماده خام، تدوین استراتژی توسعه معدنی کشور، تدوین برنامه نهضت فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و تعیین وضعیت فعلی و نیاز آبی بخش معدن کشور و برنامه‌ریزی برای تخصیص مناسب آب از مهم‌ترین برنامه‌های کمیسیون است.