رحیم زارع افزود: طبق آمار ۲۰درصد از مشترکان بخش خانگی نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از میانگین برق مصرف کرده و همچنین دو برابر سایر مردم از یارانه پنهان برق استفاده می‌کنند. وی عامل اصلی عدم کنترل مصرف برق توسط مشترکان پرمصرف را ارزان بودن آن دانست و گفت: قیمت برق برای این مشترکان و اعطای برق یارانه‌ای به پله‌های بالای مصرف و مصارف بی‌رویه است. زارع ادامه داد: بنابراین اتخاذ سیاست مناسب در قیمت‌گذاری و اصلاح تعرفه برق، اقدامی است که طبق تجربیات جهانی می‌تواند در کاهش مصرف برق این مشترکان تاثیرگذار باشد و بحران خاموشی را در زمان اوج بار مرتفع کند. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح تعرفه برق باید با تمرکز بر مشترکان پرمصرف انجام شود و لازم نیست عموم جامعه را در بر بگیرد، گفت: ضروری است وزارت نیرو در سطح بالاتر هیات وزیران به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه، هر چه سریع‌تر به منظور حل بحران خاموشی در سال‌های آتی، جلوگیری از وارد آمدن فشار به عموم مردم و تولیدکنندگان، همچنین اصلاح اقتصاد صنعت برق، افزایش تعرفه برای مشترکان پرمصرف را در دستور کار قرار دهد.