برنامه «نیرو» برای توسعه نیروگاه‌‌های جدید – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مهر ۳, ۱۳۹۷
برگزاری اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی با حضور رییس جمهور /ایمیدرو، دستگاه برتر در بخش برگزیدگان دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مهر ۴, ۱۳۹۷

مدیرعامل جدید شرکت توانیر معرفی شد – مجله خبری اقتصاد پیشرو