مقالات برگزیده همایش بین المللی ICOPMAS 2018 اعلام شد – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مهر ۴, ۱۳۹۷
کالبدشکافی تولید و بازار غیرآهنی‌ها – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مهر ۴, ۱۳۹۷

ایجاد خط تولید تایر‌های فوق سنگین – مجله خبری اقتصاد پیشرو