پروژه پایش برخط علائم کمک ناوبری کلید می خورد/ بویه های فلزی استان هرمزگان کنار گذاشته شد – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مهر ۶, ۱۳۹۷
استفاده از کارت اجاره‌ای پیگرد قانونی دارد – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مهر ۶, ۱۳۹۷

تهران میزبان دومین جشنواره طبخ غذاهای دریایی کشور – مجله خبری اقتصاد پیشرو