ریشه شکاف صنعت و دانشگاه – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
پایش و رصد روزانه وضعیت واحدهای صنعتی در سازمان صنایع کوچک/ اشتغال ۸۰۰ هزار نفری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مهر ۱۵, ۱۳۹۷

ابطال پروانه بهره‌برداری ۱۲ فرآورده غذایی – مجله خبری اقتصاد پیشرو