ایجاد ترمینال مکانیزه معدنی-ریلی در بندرشهیدرجایی طی سه سال/ افزایش میزان صادرات و واردات مواد معدنی به ۶۰ میلیون تن/ شهیدرجایی به بندر سبز تبدیل می شود – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مهر ۲۳, ۱۳۹۷
تسهیل شرایط واردات لاستیک‌های سنگین و نیمه‌سنگین – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مهر ۲۳, ۱۳۹۷

اطلاعات مالیاتی بنگا‌ه‌ها در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد – مجله خبری اقتصاد پیشرو