فرید گلکار در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به تغییر برنامه بارورسازی ابرها اظهارکرد: در حال‌حاضر برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها در این حوزه به سمت دیگر منتقل شده، اگرچه از سال پیش از تجهیزات سپاه استفاده کردیم و این مجموعه اعلام آمادگی کرد تا ما را در پیشبرد برنامه‌های خود کمک کند، امسال هم قرار شد که بهره بیشتری از این حوزه ببریم. وی با تاکید بر این مساله که بخش هوا و فضای سپاه امسال نیز مجدانه پیگیر سیاست‌های بارورسازی ابرهاست، ابراز کرد: قرار شده تا با سیستم‌ها و هواپیماهای جدید و راهبردهای جدید کار را دنبال کنیم. مدیرعامل مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها در پاسخ به چرایی تغییر رویکرد در این حوزه گفت: تاکنون دو هواپیمای مجهز متعلق به یک شرکت خصوصی در اختیار ما قرار داشت اما به‌دلیل اینکه نتوانستیم اجاره این هواپیماها را بپردازیم، قرار شد تا از ظرفیت هوا و فضای سپاه در این حوزه استفاده کنیم. گلکار خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر مشغول تجهیز هواپیماها و ایجاد استانداردهای بالا در تجهیزات سپاه هستیم، البته در کنار این مساله راه‌های جایگزینی را در نظر گرفته‌ایم که تا آن زمان بتوانیم پروژه‌ها را از این راه‌ها اجرایی کنیم. وی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ پروژه بارورسازی اجرا نشده است، تصریح کرد: تا آماده‌سازی هواپیماها فاصله زیادی نداریم و اگر برنامه‌ها خوب پیش برود، می‌توانیم نیمه اول آبان‌ماه نخستین پروژه را حداقل با یک فروند هواپیما اجرایی کنیم.