راهکارهای تقویت و توسعه نظام استانداردسازی – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مهر ۲۸, ۱۳۹۷
با ابلاغ وزیرصمت؛ صدورکارت بازرگانی به استانها سپرده شد – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مهر ۲۹, ۱۳۹۷

ایران و آلمان تفاهم‌نامه همکاری آموزشی امضا کردند – مجله خبری اقتصاد پیشرو