رشد ۵۰ درصدی راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های غیرفعال – مجله خبری اقتصاد پیشرو
آبان ۲, ۱۳۹۷
با همراهی همه جریان های سیاسی و مدنی،دوره تحریم های – مجله خبری اقتصاد پیشرو
آبان ۳, ۱۳۹۷

راندمان نیروگاهی کشور به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد – مجله خبری اقتصاد پیشرو