محمد اسلامی؛ تعامل خوبی با دستگاه های اجرایی و نظارتی دارد/ امیدوار به توجه بیشتر در حوزه های بندری و دریایی هستیم/ گزینه پیشنهادی وزات راه و شهرسازی فردی پیگیر و دارای سابقه مدیریتی مناسب است – مجله خبری اقتصاد پیشرو
آبان ۳, ۱۳۹۷
صادرات برق ارتباطی با تحریم‌های احتمالی ندارد – مجله خبری اقتصاد پیشرو
آبان ۳, ۱۳۹۷

سرمایه‌گذاری ایدرو در ۲۴ طرح صنعتی – مجله خبری اقتصاد پیشرو