محمد اسلامی برنامه های مفصلی در حوزه مسکن، بازآفرینی شهری، ریلی و هوایی دارد/ اسلامی گزینه مناسبی برای وزارت راه و شهرسازی خواهد بود/ نظر مثبت کمیسیون عمران نسبت به رای اعتماد اسلامی در مجلس شورای اسلامی – مجله خبری اقتصاد پیشرو
آبان ۴, ۱۳۹۷
احتمال افزایش تعرفه برق پرمصرف‌ها از آذرماه – مجله خبری اقتصاد پیشرو
آبان ۴, ۱۳۹۷

احداث رینگ دو سویه برق بین ایران و ترکیه – مجله خبری اقتصاد پیشرو