احداث رینگ دو سویه برق بین ایران و ترکیه – مجله خبری اقتصاد پیشرو
آبان ۴, ۱۳۹۷
ثبت جهانی نام خلیج فارس و۶محصول ایرانی در سازمان جهانی مالکیت فکری – مجله خبری اقتصاد پیشرو
آبان ۵, ۱۳۹۷

احتمال افزایش تعرفه برق پرمصرف‌ها از آذرماه – مجله خبری اقتصاد پیشرو