به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله فاضلی دبیر طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه در حال حاضر در سطح تمامی دشت‌های کشور با افت و کسری مخزن سفره‌های زیرزمینی روبه‌رو هستیم و به ندرت دشتی وجود دارد که با چنین شرایطی مواجه نباشد، گفت: در حال حاضر حدود ۴۲ میلیارد مترمکعب از منابع سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌شود که افزون بر ۷/ ۴ میلیاردمترمکعب از این رقم مربوط به برداشت چاه‌های غیرمجاز است. وی با تاکید بر اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه باید ۱۱ میلیارد مترمکعب از برداشت سفره‌های زیرزمینی کاهش یابد، ادامه داد: در حال حاضر در سطح تمامی دشت‌های کشور با افت و کسری مخزن سفره‌های زیرزمینی روبه‌رو هستیم و به ندرت دشتی وجود دارد که با چنین شرایطی مواجه نباشد؛ بنابراین کاهش برداشت در تمامی دشت‌ها جزو الزامات است و راهی به جز این نداریم. فاضلی افزود: به دلیل محدودیت منابع مالی و نبود امکانات لازم برای گسترش این طرح در سراسر کشور، حدود ۸۶ دشت پایلوت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای برنامه کاهش برداشت‌ها از منابع زیرزمینی انتخاب شده‌اند.