آموزش ” کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی” با حضور نمایندگان ترانزیتی بنادر/ فعال‌سازی ظرفیت‌های نهفته در حمل و نقل چند وجهی – مجله خبری اقتصاد پیشرو
آبان ۱۱, ۱۳۹۷
خاک مساعد کسب‌وکار – مجله خبری اقتصاد پیشرو
آبان ۱۱, ۱۳۹۷

افتتاح ۳۰ طرح ایمیدرو در سال جاری – مجله خبری اقتصاد پیشرو