محمد حسن متولی‌زاده در حاشیه رزمایش مولدهای برق اضطراری با تاکید بر اینکه ۲ هزار مگاوات مولد اضطراری تا تابستان ۹۸ نصب خواهد شد، گفت: اکنون بیش از ۳ هزار مگاوات مولد اضطراری در کشور نصب شده است که می‌تواند بخش عمده نیازها و کمبودهای تامین برق را جبران کند.وی خاطرنشان کرد: با نصب این ۲ هزار مگاوات مولد اضطراری بخشی از نیاز پیک مصرف در زمان اوج مصرف در تابستان سال ۹۸ از طریق این مولدها تامین شود.به گفته وی، برنامه‌ریزی شده است برق تولیدی مراکز مجهز به مولدهای اضطراری با قیمت مناسب خریداری شود تا برای توسعه به‌کارگیری این مولدها تشویق‌هایی صورت گیرد.