فرصت های شغلی

 

مسئول فروش

زیر نویس


توضیحات
 

ثبت درخواست

 
سامانه اقتصاد پیشرو در حال حاضر پذیرای چندین برنامه نویسان، طراحان گرافیک، مدیران فروش باتجربه، در تیم فنی و فروش خود می باشد.

خصوصیات فردی ایده آل:
روحیه کار start-up و کار گروهی آشنایی با زبان انگلیسی علاقه به یادگیری و رشد شخصی در صورت پیوستن به خانواده اقتصاد پیشرو، شما خود را در تیمی خواهید یافت که برای کار خوب و باکیفیت ارزش قائل است و همه ابزار فنی و فضای تیمی را برای موفقیت بیشتر در اختیار شما قرار می دهد. در صورت علاقه به همکاری با اقتصاد پیشرو، شماره همراه و رزومه خود را به همراه یک نمونه کار یا بخشی از کدی که به آن می بالید را برایمان بفرستید. همه رزومه ها با دقت و به سرعت بررسی خواهد شد.