از همه اصحاب رسانه‌ها خواهش میکنیم برای انتشار خبر و اطلاع‌رسانی در مورد سامانه اقتصاد پیشرو از این لوگوها استفاده کنید. لطفا در صورت امکان لینک یا اسم روزنامه، مجله مربوطه را به media@iitowns.ir اطلاع دهید. تمامی حقوق استفاده محفوظ است.

 

سامانه اقتصاد پیشرو در جوامع مجازی