آذر ۲۰, ۱۳۹۶

انتصاب سرپرست اداره کل حقوقی سازمان – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، عباس توازنی زاده به عنوان سرپرست اداره کل حقوقی سازمان منصوب شد. مطلب انتصاب سرپرست اداره کل حقوقی سازمان برای […]