آذر ۲۰, ۱۳۹۶

موفقیت بندر امام خمینی(ره)در بومی سازی تجهیزات کنترل ترافیک دریایی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

به گزارش روابط عمومی، معاون فنی و نگهداری  اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، ضمن اعلام این خبر افزود: رادارهای سیستم کنترل ترافیک دریایی بندرامام […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۶

موفقیت بندر امام خمینی(ره)در بومی سازی تعمیرات تجهیزات کنترل ترافیک دریایی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

به گزارش روابط عمومی، معاون فنی و نگهداری  اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، ضمن اعلام این خبر افزود: رادارهای سیستم کنترل ترافیک دریایی بندرامام […]