بهمن ۱۹, ۱۳۹۶

انعقاد موافقتنامه حمل و نقل دریایی/ یادداشت تفاهم خواهر خواندگی میان یکی از بنادر کاندید دو کشور – مجله خبری اقتصاد پیشرو

دومین کمیته و نشست تخصصی دریایی و بندری میان سازمان بنادر و مدیران بندری و دریایی بلغارستان در صوفیه پایتخت این کشور برگزار شد. […]