اسفند ۱۳, ۱۳۹۶

سومین مغروقه از آبراه استراتژیک خورموسی خارج شد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مغروقه ایران حجت از مجموعه شناورهای مغروقه برجای مانده از دوران جنگ تحمیلی با طول ۱۵۵ متر، عرض ۲۱ متر و ارتفاع ۱۳ متر […]