شهریور ۱۳, ۱۳۹۶

اقدامات مؤثر اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در مقابله با آلودگی نفتی ساحل خور سمایلی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

در پی وقوع آلودگی نفتی در بخشی از سواحل خور موسی، تیم مقابله با آلودگی دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، اقدامات […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۶

خارج سازی دومین مغروقه از آبراه خور موسی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مغروقه جامی ۲ از مجموعه شناورهای مغروقه برجای مانده از دوران جنگ تحمیلی با وزنی بالغ بر ۶ هزار تن از آبراه استراتژیک خورموسی […]