شهریور ۸, ۱۳۹۶

خیز بندر شهید رجایی برای خودکفایی در تولید آب و برق – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در یک برنامه زنده رادیویی به تبیین ابعاد اجتماعی و اقتصادی ۳۳ پروژه آماده افتتاح حوزه دریایی و بندری […]