مهر ۲۵, ۱۳۹۶

بازدید سفیر دانمارک از پیشرفته ترین بندر کانتینری ایران – مجله خبری اقتصاد پیشرو

سفیر کشور دانمارک در سفر به استان هرمزگان، از بخش های مختلف منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به عنوان پیشرفته ترین بندر بازرگانی […]