بهمن ۳, ۱۳۹۶

اولین نشست هماهنگی مسابقات سراسری “جام دریانوردان”برگزار شد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

برگزاری رقابت های کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی “با عنوان جام دریانوردان” از تاریخ ۱۵ لغایت ۲۵ بهمن ماه سالجاری در دانشگاه فردوسی مشهد […]