دی ۱۱, ۱۳۹۶

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی:تغییرات گسترده در بندر خرمشهر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

ظرفیت مسافر دریایی خوبی در منطقه خرمشهر وجود دارد لذا در صورت وجود متقاضی برای ساخت شناور، سازمان بنادر از محل وجوه اداره شده […]