اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

گردشگری دریایی نیازمند سرمایه گذاری است/رقابت با کشورهای همسایه در گردشگری دریایی/بازنگری در قوانین دریایی کشور – مجله خبری اقتصاد پیشرو

رئیس کمیته بنادر و دریانوردی و صنایع دریایی کمیسیون عمران مجلس گفت:ایران با داشتن موقعیت بسیار خوب و داشتن جزایر و سواحل متعدد می […]