دی ۲۰, ۱۳۹۶

دستوررئیس جمهور برای رسیدگی به وضعیت کارکنان نفتکش ایرانی و خانواده آنان – مجله خبری اقتصاد پیشرو

رییس جمهور در جلسه ای، آخرین وضعیت کارکنان نفتکش ایرانی را که در آبهای چین طعمه حریق شده است، بررسی و دستورات لازم را […]