آذر ۱, ۱۳۹۶

عسلویه دیگری در راه است – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: افغانستان کشوری محصور در خشکی است و سال‌هاست که می‌خواهد از […]