مرداد ۳, ۱۳۹۶

واحدهای HSE و آتش نشانی بندرلنگه زیر ذره بین ممیزان – مجله خبری اقتصاد پیشرو

اجرای فرایند HSE با محوریت شاخص های ایمنی، بهداشت و محیط زیست و آتش نشانی در بندرلنگه مورد پایش قرار گرفت. به گزارش […]