مهر ۲۷, ۱۳۹۶

انتصاب مدیر کل مرکز بررسی ها ومطالعات راهبردی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، علی مرادی به عنوان مدیر کل مرکز بررسی ها ومطالعات راهبردی منصوب شد . مطلب انتصاب مدیر کل مرکز بررسی […]