اسفند ۴, ۱۳۹۵

برنامه نمایشگاههای بین المللی کشور تونس در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۵-۱۳۹۶) – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مراکز برگزاری نمایشگاه داخلی وبین المللی در کشور تونس بهمن ۱۶, ۱۳۹۵ منتشر شده توسط amir در اسفند ۴, ۱۳۹۵ برنامه نمایشگاههای بین المللی کشور تونس […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵

مراکز برگزاری نمایشگاه داخلی وبین المللی در کشور تونس – مجله خبری اقتصاد پیشرو

لیست نمایشگاههای ملی وبین المللی در کشور تونس بهمن ۵, ۱۳۹۵ برنامه نمایشگاههای بین المللی کشور تونس در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۵-۱۳۹۶) اسفند ۴, ۱۳۹۵  الف- […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵

لیست نمایشگاههای ملی وبین المللی در کشور تونس – مجله خبری اقتصاد پیشرو

قانون جدید سرمایه گذاری در تونس به زبان انگلیسی سپتامبر ۲۰۱۶ بهمن ۵, ۱۳۹۵ مراکز برگزاری نمایشگاه داخلی وبین المللی در کشور تونس بهمن ۱۶, ۱۳۹۵ […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵

قانون جدید سرمایه گذاری در تونس به زبان انگلیسی سپتامبر ۲۰۱۶ – مجله خبری اقتصاد پیشرو

قانون اساسی کشور تونس به زبان عربی بعد از بهار عربی سال ۲۰۱۱ میلادی بهمن ۵, ۱۳۹۵ لیست نمایشگاههای ملی وبین المللی در کشور تونس بهمن […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵

قانون اساسی کشور تونس به زبان عربی بعد از بهار عربی سال ۲۰۱۱ میلادی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

سرمایه گذاری در تونس قوانین وشرایط جدید ۲۰۱۶-۲۰۱۷ بهمن ۵, ۱۳۹۵ قانون جدید سرمایه گذاری در تونس به زبان انگلیسی سپتامبر ۲۰۱۶ بهمن ۵, ۱۳۹۵ amir […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵

سرمایه گذاری در تونس قوانین وشرایط جدید ۲۰۱۶-۲۰۱۷ – مجله خبری اقتصاد پیشرو

جمهوری اسلامی ایران – اتاقهای بازرگانی بهمن ۵, ۱۳۹۵ قانون اساسی کشور تونس به زبان عربی بعد از بهار عربی سال ۲۰۱۱ میلادی بهمن ۵, ۱۳۹۵ […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵

جمهوری اسلامی ایران – اتاقهای بازرگانی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

دانلود نوشته جمهوری اسلامی ایران – اتاقهای بازرگانی اولین بار در وبسایت شخصی مجید قربانی فراز پدیدار شد. منبع: وبسایت شخصی مجید قربانی فراز
اسفند ۵, ۱۳۹۵

راهنمای برگزاری نمایشگاهها و رخدادهای تجاری در کشور تونس – مجله خبری اقتصاد پیشرو

گزارش گروه بن یدر (یکی از سرمایه داران بزرگ تونسی و فعال در قاره آفریقا) تیر ۲, ۱۳۹۵ جمهوری اسلامی ایران – اتاقهای بازرگانی بهمن ۵, […]
اسفند ۵, ۱۳۹۵

گزارش گروه بن یدر (یکی از سرمایه داران بزرگ تونسی و فعال در قاره آفریقا) – مجله خبری اقتصاد پیشرو

شرکت فراساحلی(آفشور) چگونه در تونس ایجاد می شود؟ تیر ۲, ۱۳۹۵ راهنمای برگزاری نمایشگاهها و رخدادهای تجاری در کشور تونس بهمن ۵, ۱۳۹۵ amir امیر حسین […]
اسفند ۵, ۱۳۹۵

شرکت فراساحلی(آفشور) چگونه در تونس ایجاد می شود؟ – مجله خبری اقتصاد پیشرو

رتبه بندی شرکت های بزرگ اقتصادی و تجاری (۵۰۰ شرکت اول عربی ثبت شده در سال ۲۰۱۵) تیر ۲, ۱۳۹۵ گزارش گروه بن یدر (یکی از […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۵

گزارش بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع برق و الکترونیک (SIEL 2017) – مجله خبری اقتصاد پیشرو

Download نوشته گزارش بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع برق و الکترونیک (SIEL 2017) اولین بار در وبسایت شخصی مجید قربانی فراز پدیدار شد. منبع: […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۵

بررسی وضعیت بازار سیمان در کشور تونس – مجله خبری اقتصاد پیشرو

گزارش نمایشگاه نفت و گاز تونس ۲۲-۲۵ فوریه ۲۰۱۷ اسفند ۲۲, ۱۳۹۵ گزارش بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع برق و الکترونیک (SIEL 2017) اسفند […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۵

گزارش نمایشگاه نفت و گاز تونس ۲۲-۲۵ فوریه ۲۰۱۷ – مجله خبری اقتصاد پیشرو

برنامه نمایشگاههای بین المللی کشور تونس در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۵-۱۳۹۶) اسفند ۴, ۱۳۹۵ بررسی وضعیت بازار سیمان در کشور تونس اسفند ۲۲, ۱۳۹۵ amir امیر […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

شرایط اعطای کارت بازرگانی به اتباع خارجی( واز جمله ایرانیان ) در کشور تونس – مجله خبری اقتصاد پیشرو

گزارش بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع برق و الکترونیک (SIEL 2017) اسفند ۲۲, ۱۳۹۵ amir امیر حسین کفیتی، برنامه نویس ارشد تیم افرای فارسی، […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶

بررسی وضعیت واردات و صادرات تونس با دنیا در سال ۲۰۱۶ – مجله خبری اقتصاد پیشرو

گزارش اتحادیه هتل داران و وضعیت توریسم در تونس فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ amir امیر حسین کفیتی، برنامه نویس ارشد تیم افرای فارسی، مدیرعامل شرکت فناوران افرای […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶

گزارش اتحادیه هتل داران و وضعیت توریسم در تونس – مجله خبری اقتصاد پیشرو

شرایط اعطای کارت بازرگانی به اتباع خارجی( واز جمله ایرانیان ) در کشور تونس اسفند ۲۴, ۱۳۹۵ بررسی وضعیت واردات و صادرات تونس با دنیا در […]