اسفند ۲, ۱۳۹۶

آغاز ممیزی از موسسه رده بندی PRS لهستان توسط سازمان بنادر و دریانوردی ​ – مجله خبری اقتصاد پیشرو

ممیزی از موسسه رده بندی PRS لهستان، به منظور اعطای مجوز فعالیت در ایران توسط سازمان بنادر و دریانوردی آغاز شده است.  به […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۶

تقدیر سازمان بنادر از دو موسسه رده بندی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

  این بازدید به منظور بررسی وضعیت موسسات ایرانیان  و آسیا  و تقدیر ازاین موسسات برای فعالیت شان در دوران تحریم انجام گرفت. هادی حق شناس؛ […]