مهر ۲, ۱۳۹۶

خارج سازی سومین مغروقه از اروند رود در سال جاری – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر از خارج سازی سومین مغروقه از اروند رود در سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی، […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

خارج سازی یک فروند مغروقه از آبراه اروند رود – مجله خبری اقتصاد پیشرو

  وی تصریح کرد: عملیات خارج سازی این مغروقه ها ، با شرایط ایمن و با رعایت استانداردهای زیست محیطی و سرعت مطلوب صورت پذیرفت وتمامی […]