تیر ۱۳, ۱۳۹۶

بندرتجاری سجافی در هندیجان به شبکه برق سراسری کشور متصل شد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

به دنبال پیگیری های اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با هدف ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های بازرگانی در بندر سجافی، این […]
بهمن ۳, ۱۳۹۶

اولین نشست هماهنگی مسابقات سراسری “جام دریانوردان”برگزار شد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

برگزاری رقابت های کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی “با عنوان جام دریانوردان” از تاریخ ۱۵ لغایت ۲۵ بهمن ماه سالجاری در دانشگاه فردوسی مشهد […]