مهر ۲۳, ۱۳۹۶

برگزاری مانور اطفاء حریق در انبارهای سربسته در بندر آبادان – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مانور مقابله با شرایط اضطرار و اطفاء حریق در انبارهای سربسته در بندر آبادان برگزار شد . به گزارش روابط عمومی ،  بهبهانی […]