تیر ۱۳, ۱۳۹۶

نجات ماهیگیر قشمی پس از یک شبانه روز سرگردانی در خلیج فارس – مجله خبری اقتصاد پیشرو

با تلاش شبانه روزی مرکز جستجو و نجات دریایی هرمزگان و به همت همیاران ناجی، یک ماهیگیر اهل روستای ساحلی رمچاه جزیره قشم پس […]