بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

جلوگیری از اعمال سلیقه در مباحث مالی /شفافیت مالی در سازمان بنادر و دریانوردی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیرکل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در سال جاری در زمینه وصول مطالبات وضعیت مطلوبی داشته ایم لذا با وجود اینکه درآمدهای […]