بهمن ۱۹, ۱۳۹۶

راه اندازی سامانه سنجش مواد پرتوزا در بندر امیرآباد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر بنادرودریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد گفت:با همکاری متخصصین سازمان انرژی اتمی سامانه سنجش مواد پرتوزا در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد راه اندازی […]