شهریور ۱۳, ۱۳۹۶

افزایش نظارتهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بر سکوهای فراساحلی در آبهای استحفاظی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

با توجه به تعدد سکوهای ثابت و متحرک مستقر در آب های استحفاظی استان بوشهر، افزایش نظارت ها بر الزامات ایمنی و زیست محیطی […]