آذر ۹, ۱۳۹۶

دیدار معاون وزیر راه و شهر سازی ج.ا.ایران و وزیرامور دریایی و سیاست گذاری دریایی یونان – مجله خبری اقتصاد پیشرو

این دیدار که در تاریخ سه شنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷ مطابق با ۷ آذر ۱۳۹۶  در مقر آیمو  در لندن صورت گرفت حول سه محور بود: –        ارتقا همکاریهای […]