آذر ۸, ۱۳۹۶

ارزیابی و برنامه ریزی سیستماتیک دانش در HSE بندرامام خمینی(ره) – مجله خبری اقتصاد پیشرو

برای نخستین بار در حوزه HSE، ضمن برگزاری آزمون برای کلیه فعالان این حوزه در مجتمع بندری امام خمینی(ره)، نیازهای آموزشی آنان سنجیده می […]