خرداد ۱۹, ۱۳۹۶

عیادت دکتر عباس آخوندی و مهندس سعید نژاد امروز از پرسنل بندر چابهار در بیمارستان سینا – مجله خبری اقتصاد پیشرو

عیادت دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مهندس سعید نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر از پرسنل […]
خرداد ۲۰, ۱۳۹۶

عیادت مدیر عامل سازمان بنادر از پرسنل بندر چابهار در بیمارستان سینا – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر عامل سازمان بنادر از پرسنل بندر چابهار که در حادثه تروریستی مجلس مصدوم شد عیادت کرد. به گزارش روابط عمومی ،مهندس سعید […]