خرداد ۳, ۱۳۹۶

انتشار بیست و هشتمین شماره از ماهنامه الکترونیکی مسیر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

شماره بیست و هشتم ماهنامه خبری، تحلیلی و آموزشی بندری و دریایی الکترونیکی مسیر (اردیبهشت ۱۳۹۶) منتشر و در اختیار ذینفعان و علاقه مندان […]
خرداد ۳, ۱۳۹۶

برگزاری موفقیت آمیز مزایده واگذاری پایانه شماره یک غلات مجتمع بندری امام خمینی(ره) – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیریت عملیاتی پایانه غلات شماره یک مجتمع بندری امام خمینی(ره) و تعمیر و نگهداری تجهیزات استراتژیک آن با برگزاری مزایده و طی تشریفات قانونی، […]
تیر ۳, ۱۳۹۶

انتشار بیست و نهمین شماره از ماهنامه الکترونیکی مسیر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

شماره بیست و نهم ماهنامه خبری، تحلیلی و آموزشی بندری و دریایی الکترونیکی مسیر (خرداد ۱۳۹۶) منتشر و در اختیار ذینفعان و علاقه مندان […]
مرداد ۴, ۱۳۹۶

انتشار شماره ۳۰ ماهنامه الکترونیکی مسیر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

شماره ۳۰ ماهنامه خبری، تحلیلی و آموزشی بندری و دریایی الکترونیکی مسیر منتشر و در اختیار ذینفعان و علاقه مندان قرار گرفت. به […]
شهریور ۴, ۱۳۹۶

انتشار سی و یکمین شماره ماهنامه الکترونیکی مسیر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

شماره ۳۱ ماهنامه خبری، تحلیلی و آموزشی بندری و دریایی الکترونیکی مسیر منتشر و در اختیار ذینفعان و علاقه مندان قرار گرفت. به […]
آبان ۱, ۱۳۹۶

انتشار سی و دومین شماره ماهنامه الکترونیکی مسیر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

شماره ۳۲ ماهنامه خبری، تحلیلی و آموزشی بندری و دریایی الکترونیکی مسیر منتشر و در اختیار ذینفعان و علاقه مندان قرار گرفت.  به […]
آذر ۱, ۱۳۹۶

انتشار سی و سومین شماره ماهنامه الکترونیکی مسیر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

شماره ۳۳ ماهنامه خبری، تحلیلی و آموزشی بندری و دریایی الکترونیکی مسیر منتشر و در اختیار ذینفعان و علاقه مندان قرار گرفت.  به […]