خرداد ۱۳, ۱۳۹۶

اجرای طرح مستندسازی کنترل و بازرسی شناوران در بندر چابهار – مجله خبری اقتصاد پیشرو

طرح مستندسازی کنترل و بازرسی شناوران در بندر چابهار اجرا شد. به گزارش روابط عمومی ،سید حسن ابراهیمی معاون دریایی و بندری اداره […]