تیر ۱۶, ۱۳۹۶

آخوندی مطرح کرد:سازمان بنادر برای توسعه شهرهای بندری اقدام کند – مجله خبری اقتصاد پیشرو

وزیر راه و شهرسازی گفت: باید یکبار برای همیشه در کشور سیاست رشد افزایش جمعیت در سواحل به عنوان یک راهبرد مهم در نظر […]