دی ۹, ۱۳۹۶

راه اندازی خط کشتیرانی بندرخرمشهر و صحار عمان – مجله خبری اقتصاد پیشرو

خط کشتیرانی بندرخرمشهر و صحار عمان راه اندازی شد بدین جهت با راه اندازی این خط دریایی، صادرات از بندرخرمشهر به کشور عمان آغاز […]