مهر ۲۳, ۱۳۹۶

سفاری مدیر بنادر و دریانوردی آبادان خبرداد:رشد بیش از ۲ در صدی عملیات تخلیه و بارگیری کالا – مجله خبری اقتصاد پیشرو

عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بندر آبادان با بیش از ۲ درصد افزایش روبرو شد . به گزارش روابط عمومی ،سفاری مدیر […]